עמותת איינגאר יוגה בישראל

עמותת ב.ק.ס איינגאר יוגה ישראל הוקמה בינואר 1995 על ידי ראשוני המורים לאיינגאר יוגה בארץ, במטרה לשמר, לקדם ולהפיץ את הוראתו של יוגאצ'אריה שרי ב.ק.ס איינגאר ומשפחתו בישראל.

העמותה מקדמת, מפרסמת ומפיצה מידע על שיטת איינגאר יוגה ומארגנת סדנאות והשתלמויות מקצועיות עם מורים מהארץ ומהעולם. כמו כן, העמותה אחראית על הסמכת מורים והענקת תעודות להוראת איינגאר יוגה בישראל, מטעם מוסד ראמאמאני איינגאר אשר בפונה, הודו – מקום מושבם של בני משפחת איינגאר.

אנו רואים את קידום שיטתו של ב.ק.ס איינגאר בישראל כמשימתנו העיקרית והחשובה ביותר ומשקיעים מאמצים להפיץ את התועלת הייחודית של שיטה זו, לסייע למורים המוסמכים לקדם את השיעורים שלהם ולארגן אירועים במטרה לעורר את עניין הציבור הרחב באיינגאר יוגה.

פעילות העמותה, לרבות מערכת הבחינות והסמכת המורים, ממומנת מדמי-חבר שנתיים ומתבססת על התנדבותם של חברי העמותה.


עמותת איינגאר יוגה ישראל פועלת בתאום והדרכת מוסד האם ראמאמאני איינגאר בפונה, הודו.