נהלי עריכת אססמנט

1. טפסי ההרשמה של המועמדים לבחינה צריכים להגיע לידי הועדה לא יאוחר מ-3 חדשים לפני מועד הבחינה. (במקרים חריגים לכלל זה יש צורך בעריכת הצבעה ורק ברוב של 75% מחברי הועדה ניתן לחרוג מהתנאי הנ"ל).
2. בכל מקרה, מועמד שטופס ההרשמה שלו יגיע לידי הועדה פחות משישה שבועות לפני הבחינה לא יוכל לגשת לבחינה. מקרה כזה, לא צריך להיות מועבר לוועדה; מזכירות העמותה תשיב שהבחינה סגורה ועל המועמד להגיש מועמדות למועד הבא של עריכת הבחינה.
3. מכתבי ההמלצה של המורים צריכים להגיע לידי הועדה לא יאוחר מ-3 חדשים לפני הבחינה. 
4. מורה ממליץ לרמת אינטרודקטורי, חייב להיות בדרגת ג'וניור 3 לפחות ולהצהיר שהתלמיד לומד אצלו לפחות 3 חודשים רצופים (לפני מועד מתן ההמלצה) ומתכוון להמשיך ללמוד אצלו עד למועד הבחינה לפחות.
5. הגשה במועד של טופס ההרשמה ומכתב ההמלצה היא תנאי הכרחי לגישה לבחינה.

בזמן האססמנט
1. בכל בחינה חייבים להיות לפחות שני בוחנים ומודראטור ולא יותר מתשעה נבחנים. 
2. על הבוחנים לאשר חודשיים לפני מועד הבחינה את השתתפותם ולהתחייב להשתתף בבחינה, או במקרה חריג שבו נבצר מהם להגיע, למצוא להם מחליף מתאים.
3. על כל הבוחנים מוטלת האחריות להעביר משוב בונה (גם במקרים בהם נכשל התלמיד בבחינה).
4. החלטת הבוחנים לגבי מועמד יכולה להיות "עבר" או "נכשל" בלבד. בנוסף יכולים הבוחנים לקבוע משך זמן מינימאלי לגישה למבחן נוסף לאותה רמה.

  • תגיות: 

הצטרפות לרשימת הדיוור של העמותה