מרכז איינגאר יוגה תל אביב

פרטי יצירת קשר

רח' שוקן 32 תל-אביב, תל-אביב, תל אביב

http://www.saratalyoga.com

sarataltal@gmail.com

רשימת המורים המוסמכים במרכז