מרכז איינגאר יוגה כורזין גבעתיים

פרטי יצירת קשר

תפוצות ישראל 4, רמן-גן, גבעתיים, פתח-תקוה, גבעתיים

http://www.enjoyoga.co.il

haion_q@netvision.net.il, merav.na@gmail.com

רשימת המורים המוסמכים במרכז