מבחן הסמכה Junior Intermediate 1

 מועד בחינת ההסמכה Junior Intermediate 1  

8 בינואר 2020

מארגן/נת הבחינה: יפורסם בהמשך

 

מורים בדרגת Introductory , יוכלו לגשת לבחינה לרמת ג'וניור 1 , שנתיים לפחות לאחר שהוסמכו לרמה זו.

עם מועד ההרשמה, ועל פי תקנון הבחינות מפונה, עליך לצרף שני מכתבי המלצה.

האחד מהמורה, אשר אצלו את/ה לומד/ת באופן קבוע.

המכתב השני,  ממורה נוסף אשר יתרשם מרמת התרגול וההוראה שלך בסמוך למועד ההרשמה.

על המורים הממליצים להיות בעלי תעודה הגבוהה בשתי רמות מרמת הבחינה אליה ניגש הנבחן, להיות חברי עמותה בפועל ולהופיע ברשימת המורים שבאתר העמותה,

אחד מהמורים הממליצים צריך להיות מצוות הבוחנים באססמנט.

 

 עד המועד האחרון להרשמה לבחינות  על כל החומר הנ"ל להגיע לעמותה (פניות שיגיעו לאחר מועד זה לא יטופלו)

עד מועד זה על המועמדים לבחינה,

  1. למלא את טופס ההרשמה לבחינה, שמצורף בדף זה וליידע את מארגן/ת הבחינות.
  2. לשלוח תשלום בצ'ק לפקודת עמותת איינגאר יוגה בישראל, עבור בחינת ג'וניור 1 בסך 800 ₪ (תשלום זה לא יוחזר במקרה של ביטול ההרשמה לאחר מועד זה).
  3. לצרף שני מכתבים מהמורים הממליצים

אם אינך לומד/ת כרגע באופן קבוע אצל מורה , ואת/ה מעוניינ/ת להמשיך ולהבחן, עליך למצוא מורה ולהתכונן לבחינות בשנה הבאה ולא במועד שפורסם לעיל.

על המורה הממליץ להיות נוכח בשיעור/ים שאת/ה מלמד/ת (או במסגרת תרגול אומנות ההוראה), ע"מ שיוכל להתרשם מרמת ההוראה שלך ולסייע לך במידת הצורך.

יש לאפשר למורה הממליץ, ללוות, להתרשם, להכיר ולעזור לך בתהליך ההכנה לבחינה.

מורה ממליץ נוסף, יראה את התרגול ואת ההוראה שלך, המפגש עם הממליץ השני הוא לצורך חוות דעת נוספת על מוכנות לבחינה.

התנאים הנ"ל, נובעים מדרישתו של ב.ק.ס איינגאר ומכובדים על ידי עמותות איינגאר יוגה בעולם.

את רצף התרגול ניתן למצוא בדף זה .

 

בברכת הצלחה ותרגול פורה ונעים

ועדת הוראה והסמכה

קבצים להורדה