מזל כץ

הסמכות: רשאי.ת ללמד נשים בהריון

דרגה: Junior intermediate 2

yoga1960@gmail.com

מלמדת ברמת גן