נטלי יצחק

yogakadima@gmail.com

אבי רואי קלשטיין

avikalstein@gmail.com

רונית אסקיו

ronitaskayo@gmail.com

שירלי אקר

Shirly1230@yahoo.com

תמר כרמל

tamar3184@gmail.com

אלה גבע

elageva@gmail.com

אוהד רייס

yoga.bsh@gmail.com

אילן גולדווסר

marga.tlv@gmail.com

מיכל אלפי רוזנברג

michalaro@gmail.com

סיגל לביא דניאל

lavisigal@gmail.com