מידע על הליך הסמכה להוראה מטעם עמותת איינגאר יוגה בישראל

השם ״איינגאר יוגה״ מתאר את לימוד והוראת היוגה כפי שהובנה ופותחה על ידי ב.ק.ס איינגאר מפונה, הודו, ובני משפחתו. הסמכה להוראה בשיטות איינגאר משמרת ומקדמת את מצוינות השיטה ומתקיימת תחת קריטריונים ברורים ואחידים. הליך ההסמכה להוראה באמצעות בחינות פותח על ידי ב.ק.ס איינגאר, מתעדכן בתקופתנו על ידי ממשיכי דרכו ומתקיים בקהילות איינגאר יוגה ברחבי העולם.

מורים מוסמכים לאיינגאר יוגה עברו תהליך הכשרה מקיף וארוך בלימוד והוראת היוגה לפי דרישותיו של ב.ק.ס איינגאר. הם עברו בהצלחה בחינות הסמכה בעלות סטנדרט בינלאומי ומקפידים להשתלם דרך קבע עם מורים בכירים, נוסף ללימוד ותרגול אישי קבוע. על מנת לקבל הסמכה להוראת איינגאר יוגה, המורים עוברים בחינות להערכת רמת הידע והמיומנות שלהם. עמותת איינגאר יוגה בישראל היא הגוף הבוחן והמסמיך מורים לאיינגאר יוגה בישראל, לפי קריטריונים שנקבעו על ידי ב.ק.ס איינגאר ומתעדכנים על ידי ממשיכי דרכו ממרכז רממאני איינגאר (RIMYI) בפונה, הודו. עמותות איינגאר יוגה בעולם אחראיות על כל ההיבטים האדמיניסטרטיביים של קיום בחינות ההסמכה, ומרכז רממאני איינגאר מנפיק את תעודות ההסמכה למורים.

השם ״איינגאר יוגה״ הוא סימן מסחרי רשום, ולא ניתן לעשות בו שימוש ללא הסמכה רשמית מטעם מרכז רממאני איינגאר. רישום שם השיטה כסימן מסחרי נועדה לשמור על היושרה המקצועית של המורים הרשאים להשתמש בו. הוא מבטא שנים ארוכות של לימוד מתמשך, תרגול, מסירות ומצוינות.

רמות הסמכה באיינגאר יוגה

לאחר עדכון שיטת הבחינות ורמות ההסמכה בשנת 2020, כיום ישנן חמש רמות הסמכה באיינגאר יוגה:
 • רמה 1 (בעבר Introductory I + II)
 • רמה 2 (בעבר Intermediate Junior I + II)
 • רמה 3 (בעבר Intermediate Junior III, Intermediate Senior I + II +III)
 • רמה 4 (בעבר Advanced Junior I + II + III, Advanced Senior I + II)
 • רמה 5 (הסמכה המוענקת ישירות על ידי מרכז רממאני איינגאר בלבד)
 
לכל רמת הסמכה יש סילבוס מפורט. לפירוט המלא על הסילבוס והקריטריונים של רמות ההסמכה השונות יש לפנות לחוברת הקווים המנחים של הליך ההסמכה שפורסמה על ידי מרכז רממאני איינגאר.

בחינות הסמכה לרמה 1 מטעם עמותת איינגאר יוגה בישראל

בחינות הסמכה לרמה 1 מטעם עמותת איינגאר יוגה בישראל מתקיימות לרוב אחת לשנה, בחודשי הסתיו. מערך הבחינות כולו מופעל על ידי מתנדבים/ות מקהילת העמותה. בחינות ההסמכה הן בעלות מבנה כללי קבוע, שבמסגרתו יכולים לחול שינויים משנה לשנה.  

על מנת להגיש מועמדות לבחינה יש לעמוד במספר דרישות סף:

 1. מינימום 3 שנות לימוד רציפות עם מורה מוסמך לאיינגאר יוגה, החבר בעמותת איינגאר יוגה ורשאי להגיש מועמדים לבחינה לפי הקריטריונים שנקבעו על ידי ועדת הוראה והסמכה של העמותה.
 2. מינימום שנתיים חברות בעמותת איינגאר יוגה (בישראל או בעולם), קודם לשנת הבחינה.
 3. מכתב המלצה מהמורה המגיש/ה לבחינה (ימסר כחלק מטופס ההרשמה).

  מועמדים/ות שימצאו מתאימים לעבור בחינה יקבלו את תאריכי הבחינה המדויקים. בחינות הסמכה לרוב נערכות במהלך סוף שבוע, מיום שישי בשעות הצהריים עד הערב וביום שבת משעות הבוקר עד אחר הצהריים (ללא לינה).

  יום הבחינה הראשון נפתח בתרגול משותף של הנבחנים/ות והבוחנים/ות. התרגול המשותף הוא מפגש לא-רשמי בין הנבחנים/ות לבוחנים/ות ומטרתו התבוננות ואיסוף רשמים הדדי. בסיום התרגול תהיה הפסקה קצרה בה ניתן לשוחח ולשאול שאלות. לאחר מכן הנבחנים/ות ידגימו את התרגול שלהם/ן בפני צוות הבוחנים/ות. הדגמת התרגול מורכבת משני חלקים: תרגול תנוחות הפוכות (כ-30 דקות) ותרגול מבחר תנוחות מסילבוס רמת ההסמכה (כ-60 דקות). בתום התרגול כל אחד/ת מהנבחנים/ות יפגוש את הבוחנים/ות לשיחה אישית קצרה. במסגרת השיחה הנבחנ/ת ת/יקבל את שמות האסאנות אותן עליו/ה ללמד למחרת.

  ביום הבחינה השני כל נבחן/ת ת/יציג את כישורי ההוראה שלהם/ן עם קבוצת תלמידים קטנה, התואמת את רמת ההוראה הנדרשת לבחינה. מספר שבועות לפני מועד הבחינה, הנבחנים/ות יקבלו את השעה המדויקת בה הם ילמדו ויוכלו להיערך בהתאם ולהזמין תלמידים לבחינת ההוראה שלהם. נבחנים/ות ברמה 1 נדרשים ללמד שיעור קצר בן כ-30 דקות.

  בסיום יום הבחינה השני ימסרו תוצאות הבחינה הראשוניות (׳עבר/ה׳ / ׳לא עבר/ה׳) עם משוב קצר. כל הנבחנים/ות יקבלו משוב כתוב מפורט, כשבוע לאחר הבחינה, ללא קשר לתוצאותיה. המשוב המפורט ישלח למורה המגיש/ה לעיון והמשך עבודה משותפת. ועדת הוראה והסמכה ממליצה למורים חדשים להישאר בקשר עם המורה המגיש/ה לאחר הבחינה על מנת לעבד את המשוב שהתקבל מהבוחנים ולהמשיך בתהליך הלמידה.

  לשאלות ובירורים נוספים ניתן לפנות לועדת הוראה והסמכה במייל [email protected]

דילוג לתוכן