הקוד האתי של
מורי איינגאר יוגה בישראל

כללי אתיקה למורי ולחברי עמותת איינגאר יוגה בישראל  

הוועד המנהל של עמותת איינגאר יוגה בישראל מכריז בזאת, בהתאם למדריך פונה לתקנון העמותות המדינתיות, על כללי האתיקה למורי וחברי עמותת איינגאר יוגה. על פי בקשתו של מורינו ב.ק.ס. איינגאר כללי אתיקה אלה מושתתים על:

 1. עקרונות היאמה והניאמה
  ובמיוחד – אהימסה, סאטיה, אסטיה, ברהמאצ'אריה, אפריגראהה ו-סאוצ'ה.
 2. הדין, ההלכה והנורמות האתיות הקיימים במדינת ישראל.
 3. כללי אתיקה המתקיימים בעמותות איינגאר יוגה אחרות ברחבי העולם.

כל אלה מתמזגים למערך של כללי אתיקה המציבים סטנדרטים גבוהים של התנהלות אישית, חברתית ומקצועית, ושיהיו מחייבים עבור כל המורים והחברים בעמותת איינגאר יוגה בישראל.

 1. אתיקה מקצועית של מורי איינגאר יוגה –
  – מורי איינגאר יוגה יהיו מחויבים לנורמות גבוהות של מוסר, כשירות מקצועית ויושרה ללא דופי.
  – מורי איינגאר יוגה יהיו מסורים ללמידה, הוראה, הפצה וקידום של האמנות, המדע והפילוסופיה של היוגה, בהתאם לתורתו של ב.ק.ס איינגאר.
  – מורי איינגאר יוגה ישאפו להישאר מעודכנים ולהמשיך בלימוד השיטות שנקבעו על ידי ב.ק.ס איינגאר וממשיכי דרכו, באמצעות לימודים במרכז האם בפונה ובסדנאות עם מורים בכירים ברחבי העולם, וישאפו להתקדם ברמת הסמכתם.
  – מורי איינגאר יוגה ישאפו לייצג באופן מדויק את תכני הלימוד, ילמדו אך ורק בהתאם לדרגות הסמכותיהם, והסמכויות המוקנות להם מתוקף דרגותיהם.
  – מורי איינגאר יוגה לא ילמדו שיטות ו/או דיסציפלינות אחרות באותו שיעור בהם הם מלמדים את שיטת איינגאר יוגה, ולא ילמדו שיטות או דיסציפלינות הנוגדות את שיטת איינגאר יוגה. זאת כדי לשמר את השיטה.
  – מורי איינגאר יוגה ינהגו בכבוד בקהילה בה הם חיים, ובפרט ביחס לתלמידיהם ולמורים אחרים.
  – מורי איינגאר יוגה ימנעו משימוש בסמלים המסחריים המקושרים עם שיטת איינגאר יוגה ו/או בבעלות ב.ק.ס איינגאר ומשפחתו ו/או אשר בבעלות עמותת איינגאר יוגה בישראל, אלא בהרשאת העמותה מראש ובכתב.
  – השימוש בסמלים המסחריים של העמותה, יעשה אך ורק לאחר קבלת אישור עמותת איינגאר יוגה ישראל, ובהתאם להנחיות והוראות העמותה.
  – בכל מקרה – מי שאינו מורה מוסמך שחבר בעמותה, לא יעשה כל שימוש בסמלי העמותה ו/או שימוש בסמלים המסחריים המקושרים עם שיטת איינגאר יוגה ו/או בבעלות ב.ק.ס איינגאר ומשפחתו ו/או אשר בבעלות עמותת איינגאר יוגה בישראל.
 1. אחריות מורי איינגאר יוגה כלפי התלמידים והקהילה –
  – מורי איינגאר יוגה מחויבים לקידום בריאותם ושלומם של תלמידיהם והקהילה שבה הם חיים.
  – מורי איינגאר יוגה בישראל מחויבים לכבד את חוקי ומנהגי מדינת ישראל בה הם חיים.
  – מורי איינגאר יוגה מחויבים לכבד את דעותיו של הזולת.
  – מורי איינגאר יוגה מחויבים לקבל בלב פתוח ובנפש חפצה כל תלמיד ללא הבדל דת, גזע, מין, נטייה מינית, או מצב חברתי.
  – מורי איינגאר יוגה מחויבים להימנע מכל צורה של הטרדה ובכלל זה תקיפה או הטרדה מינית, ובפרט של תלמידים ומורים אחרים.
  – מורי איינגאר יוגה מכירים ביחסי המרות והסמכות שבין מורה לתלמיד, וימנעו מניצול האמון והתלות האפשרית של התלמידים במוריהם.
 2. אחריות אישית של מורי איינגאר יוגה – אתיקה אישית –
  – מורי איינגאר יוגה מחויבים לשמור על הופעה מכובדת, מטופחת ונקייה.
  – מורי איינגאר מחויבים שלא לעשות שימוש לרעה(Abuse) בסמים ובאלכוהול.
 1. אחריות לקיום הנחיות כללי האתיקה –
  – כללי האתיקה הינם בעלי תוקף מחייב למורים לאיינגאר יוגה, ולכל מי שחבר בעמותה.
  – מורי איינגאר יוגה מחויבים לנהוג בהתאם לכללי האתיקה של העמותה, וכן – לכבד ולדבוק בקודי ההתנהגות המקובלים בחברה, ובחוקי מדינת ישראל.
  – ככל שהתנהגות ספציפית ו/או פרטנית שאינה ראויה ולא מתאימה לנורמות האתיות אף אם אינה מוזכרת ספציפית בכללי האתיקה, אין בדבר כדי להעיד על כשירותה מבחינה אתית.
  – אי הכרת כללי האתיקה אינה מהווה הצדקה ו/או אמתלה להתנהלות שאינה אתית.
  – מורי איינגאר יוגה מחויבים לשיתוף פעולה עם ועדת האתיקה. סירוב בהתנהגות ו/או במחדל לשיתוף פעולה כאמור יהווה הפרה של כלל אתיקה על כל המשתמע מכך.
  – כאשר קיים חשש להפרה של כלל אתיקה מצד מורי איינגאר יוגה ו/או ככל שמורי איינגאר יוגה אינם בטוחים בפרשנות של כללי האתיקה, עליהם לפנות לבירור אל מול ועדת האתיקה, זאת בטרם ביצוע הפעולה ו/או ההתנהגות שבנידון.


ניתן לפנות אלינו במייל [email protected]. בנושא המייל נא לציין "פנייה לוועדת האתיקה".

דילוג לתוכן