קורסים מקוונים בהנחיית איל שפרוני (באנגלית)


Exploring Eyal’s books – Three Online Course
Online and Live Streaming Courses with World-Masteryתאריך/שעה

13/02/2021 - 01/05/2021

0:00

אמצעי הגעה

ציוד נדרש

קישור לאתר האירוע

קישור לדף פייסבוק
תיאור מלא

Exploring Eyal’s books – Three Online Course

Online and Live Streaming Courses with World-Mastery

Eyal will teach 3 online courses with World-Mastery (a company based in Barcelona that offers online courses with worldwide leading teachers). The courses will cover Eyal’s books:

A Chair for Yoga– featuring Eyal’s latest book: The Extended Chair for Yoga – a Comprehensive Guide to Iyengar Yoga Practice with a Chair
Props for Yoga– featuring the books: Props for Yoga Vol I – Standing Asanas; Props for Yoga Vol II – Sitting Asanas and Forward Extensions; Props for Yoga Vol III – Inverted Asanas, as well as material from the forthcoming: Props for Yoga Vol IV – Back Bending Asanas and Props for Yoga Vol V – Twists and Pranayama.
The Psychophysical Lab– featuring the book: The Psychophysical Lab – Yoga Practice and the Mind-Body Problem