תשלום השלמה עבור חברות בעמותה
תאריך/שעה

30/06/2025 - 03/06/2026

0:00

אמצעי הגעה

ציוד נדרש

קישור לאתר האירוע

קישור לדף פייסבוק
תיאור מלא

בחרו את מספר השנים שעבורן תרצו להשלים תשלום וציינו את השנים בשדה "הערות"


כרטיסים

האירוע הזה מלא.